مزایده

ترتیب عنوان کد مزایده تاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
1 فروش محصولات شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران 64201-4108 1402/ 1402/03/10
2 فروش 4000 تن کک متالورژی تولیدی شرکت کک طبس 64200-4103 1400/12/08 1400/12/14
3 فروش 100هزار تن گندله سنگ آهن 64200-4102 1400/11/23 1400/11/30
4 فروش 10هزار تن کک متالورژی 64200-4101 1400/11/09 1400/11/16
- - - - --
- - - - --
- - - - --
- - - - --
- - - - --
9 - - - - --