روند صعودی بازار مقاطع فولادی ترکیه در هفته اخیر

قیمت قراضه داخلی ترکیه همچنان تحت تاثیرافزایش شدید قیمتهای قراضه وارداتی وهمچنین بالا رفتن قیمت محصولات نهایی و نیمه نهایی تولیدکنندگان داخلی روند صعودی در پیش گرفته است. طی 5-7 مارس بسته به گرید محصولات، سطح قراضه داخلی 18-88 دلار/تن افزایش داشته است.

تحولات در بخش مقاطع تخت، غیرمنطقی به نظر می رسد وهفته جدید با دور جدید از افزایش شدید قیمتها همراه بود. از آنجا که در مورد زمان پایان این روند صعودی شفافیت وجود ندارد، پیشنهادات عمدتا اسمی هستند. در آغاز هفته دوم مارس، قیمت کارخانه‌های داخلی برای ورق گرم به 1220-1260 دلار/تن EXW در مقابل 1140-1160 دلار/تن EXW گزارش شده در پایان هفته گذشته رسید. به نظر می رسد افزایش شدید قیمت ها ناشی از بسته شدن رزرو محصولات نوردی ماه ژوئن می باشد. طبق گزارش برخی منابع، اخرین معامله صورت گرفته برای ماه ژوئن، از 1150 دلار/تن EXW بالاتر نیست.

تولیدکنندگان میلگرد ترکیه نیزهفته جدید را با افزایش قیمتها آغاز کردند که ناشی از افزایش قیمت قراضه و بیلت بود. پیشنهادات کارخانه ها از روز جمعه با افزایش 10-20 دلار/ تن همراه بوده است و بسته به منطقه از 900-925 دلار/تن EXW تخمین زده شده است. قیمت میلگرد صادراتی نیز در حال حاضر، 900 تا 940 دلار/ تن فوب برای حمل  در ماه آوریل- می در دسترس مشتریان خارجی است در حالی که قیمتهای پیشنهادی در پایان هفته گذشته، 880 تا 915 دلار/ تن فوب مشاهده شد.