اعمال محدودیت بر صادرات فولاد ایران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران قصد دارد جهت کنترل تعادل بازار داخلی و جلوگیری از کمبودهای احتمالی در بازار داخلی، بر صادرات فولاد و مواد اولیه عوارض بیشتری وضع کند. غیبت CIS  در بازار فولاد جهانی و نیاز به جایگزین تامین کننده دیگر، ازعوامل مهم در تصمیم گیری دولت جهت ایجاد محدودیت صادرات می باشد.
از جمله این محدودیت ها می توان به وضع عوارض بر روی بیلت، اسلب، آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره اشاره کرد. همچنین دولت معافیت مالیاتی شرکت های صادرکننده را لغو خواهد کرد.
انتظار می‌رود در صورت قطعی شدن، در سال جدید شاهد اجرایی شدن این تصمیمات باشیم.
چنین طرح هایی با هدف تنظیم بازار، به ویژه برای جلوگیری از عدم تعادل بین عرضه داخلی و خارجی، و همچنین برای کنترل افزایش شدید قیمت های خرده فروشی است. البته احتمال جایگزین شدن طرح های دیگر با برنامه های فعلی وجود دارد.
بعید به نظر میرسد که میلگرد در لیست این محدودیت ها گنجانده شود. اعمال عوارض بر میلگرد به دلیل درصد محدود و اندک صادرات در تناژهای تولیدی راه مناسبی برای کنترل قیمت ها در بازار نیست. به اعتقاد یکی از نمایندگان انجمن تولید فولاد ایران، راه سریع کنترل قیمت ها در افزایش عرضه شمش می باشد.
منبع : پلنر