افزایش تقاضای اروپا برای میلگرد ترکیه

 

در این هفته به دلیل بازتوزیع سهمیه های واردات از روسیه و بلاروس، بازار میلگرد ترکیه مملو از سفارشات اتحادیه اروپا بود. برخی از فعالان بازار گزارش داده اند که مذاکرات و معاملات زیادی به اروپا در جریان بوده است. با این حال، برخی کارخانه‌ها دچار تردید هستند زیرا با حذف واردات از روسیه و بلاروس افزایش سهم ترکیه تنها حدود 25000 تن در هر سه ماهه خواهد شد که قرار است از اول آوریل باز شود. بسیاری از مذاکرات هنوز به معامله منجر نشده اند. در بازار داخلی، تولیدکنندگان تقاضا را ناکافی ارزیابی می کنند. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه بدون تغییر در 950-970 دلار/ تن فوب برای محموله های ماه می باقی مانده است. با این حال، گزارش شده است که معاملات به اروپا در سطوح بالاتر بسته شده است، زیرا یا شامل گریدهای خاص هستند یا محموله ها زمان تحویل کوتاه تری دارند. معامله جدید 17000 تنی میلگرد به فنلاند با قیمت 980 دلار/تن فوب بسته شده که قیمت شامل 25 دلار در هر تن به صورت اضافی می شود. همین قیمت برای معاملاتی به حجم 37000 تن با اتحادیه اروپا اخیرا انجام شده است، اما هنوز جزئیاتی از معامله فاش نشده است. همچنین یک محموله 5000 تنی دیگر در سقف 1000 دلار/تن فوب به جمهوری چک نهایی شده است که احتمالا دارای شرایط خاصی باشد.
منبع: پلنر