آماراولیه معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا مورخ 1401/01/17

از مجموع 170،520 تن اطلاعیه عرضه میلگرد در بورس کالا مورخ 17 فروردین ماه 1401، 120،992 تن عرضه گردید و 33،937 تن یعنی تنها 19 درصد از کل میزان اطلاعیه، مورد معامله خریدارن قرار گرفت.

قیمت میانگین میلگرد سلف 162،960 ریال و قیمت میانگین میلگرد نقدی 166،843 ریال معامله گردید.

همچنین از مجموع  16,778 تن اطلاعیه عرضه تیرآهن، 6,309 تن معامله انجام شد.