بازارهای جهانی فولاد کاهشی شدند

سنگ آهن

به گزارش « دنیای معدن»، در هفته ای که گذشت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین حدود ۵ دلار افت داشت و ۱۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شد. البته قابل ذکر است که قیمت تا روز چهارشنبه به حدود ۱۵۹ دلار بهبود یافته بود و امید به بهبود تقاضا بازار را خوش بین کرد ولی ظاهرا ابهامات بازار در رابطه با روند شیوع ویروس کرونا مجددا جو را منفی کرده است. همچنین قابل ذکر است قیمت این محصول نسبت به یک ماه گذشته نیز تنها یک دلار افت داشته است.

قراضه

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه هفته گذشته ثبات نسبی داشت و حدود ۶۵۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد در حالی که ۴ هفته قبل را در ۶۵۰ دلار به پایان برده بود. بازار فعلا در سکوت است و خریداران عقب نشسته اند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۱۲ دلار رشد هفتگی به ۵۳۹ دلار هر تن سی اف آر رسید. قیمت نسبت به قبل از تعطیلات سال نو در ایران تا ۱۱ دلار رشد داشت. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز از ۶۵۰ دلار یک هفته قبل به ۶۲۴ دلار هر تن سی اف آر رسید و نسبت به یک ماه قبل نیز ۹ دلار رشد داشت.

بیلت

هفته گذشته میلادی متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس از ۷۹۰ دلار به ۷۷۵ تا ۷۸۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. قابل ذکر است قیمت سه هفته قبل ۸۲۳ دلار بود. در چین هم بیلت وارداتی از ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار به ۶۶۰ تا ۶۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در ترکیه قیمت بیلت وارداتی تا ۱۰۰ دلار رشد داشت و ۹۰۰ دلار هر تن سی اف آر شد. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۷۹۰ تا ۸۲۰ دلار به ۹۲۰ تا ۹۵۰ دلار هر تن فوب رسید.در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی نسبت به یک ماه قبل رشد ۱۰ دلاری داشت و ۸۱۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، متوسط قیمت بیلت صادراتی ایران نیز ۴.۳ درصد رشد هفتگی داشت و ۷۱۰ تا ۷۳۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت ۴ هفته قبل نیز ۶۸۰ تا ۷۰۰ دلار هر تن فوب بود.

مقاطع

هفته گذشته متوسط قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس ۱۲ درصد افت داشت و ۸۰۰ تا ۸۱۰ دلار هر تن فوب ثبت شد. این در حالیست که ۴ هفته قبل نیز قیمت ۹۶۰ دلار هر تن فوب بود.

در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۸۶۱ دلار هر تن فوب بود که یک درصد رشد هفتگی داشت و نسبت به یک ماه قبل نیز تا ۵ دلار بهبود داشته است. میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ۹۶۰ دلار هر تن فوب ثبات داشت.

همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد در ۱۱۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند که البته نسبت به یک ماه قبل تا ۱۰۰ دلار رشد داشته است. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد از ۱۳۴۰ یورو به ۱۲۹۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید در حالیکه ۴ هفته قبل ۹۲۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شده بود.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی سی آی اس از ۱۰۲۰ دلار یک هفته قبل به ۹۶۵ دلار هرتن فوب دریای سیاه رسید که نسبت به یک ماه گذشته نیز تا ۹۵ دلار افت داشته است. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز کمتر از ۲ درصد افت هفتگی داشت و به ۸۷۲ دلار هر تن فوب رسید. البته قیمت این محصول نسبت به یک ماه قبل حدود ۱۰ دلار رشد داشته است.نگرانی های مربوط به شیوع مجدد کرونا بازار چین را دچار اختلال کرده است.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۳ یورو اف هفتگی داشت و ۱۳۸۷ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. قیمت هفته دهم سال جاری میلادی را در ۱۲۳۰ یورو به پایان برده بود. در بازار داخلی آمریکا نیز ورق گرم در ۱۴۵۰ دلار هر شورت تن ثبات هفتگی داشت ولی یک ماه قبل ۱۱۸۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن ۷۶۰ تا ۸۵۰ دلار هر تن فوب شنیده شد در حالی که ۴ هفته قبل را در ۷۵۰ دلار به پایان برده بود. اسلب صادراتی سی آی اس نیز ۳.۳ درصد افت هفتگی داشت و ۸۶۰ تا ۸۷۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. در حالی که ۴ هفته قبل نیز ۸۷۰ تا ۹۳۰ دلار هر تن فوب بود.