آماراولیه معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا مورخ 1401/01/23

از مجموع277،206 تن اطلاعیه عرضه شمش در بورس کالا مورخ  23 فروردین  ماه 1401،  137،225 تن عرضه گردید و 46،275 تن  مورد معامله خریدارن قرار گرفت. و از مجموع  33,050 تن اطلاعیه عرضه ورق، 12،500 تن عرضه گردید و 11،800 تن مورد معامله خریدارن قرار گرفت. قیمت میانگین شمش سلف 156،262 ریال و قیمت میانگین شمش نقدی 153،492 ریال تخمین زده می شود.