آماراولیه معاملات مقاطع فولادی در بورس کالا به تاریخ 30/01/1401

از مجموع 238،230 تن اطلاعیه عرضه شمش در بورس کالا مورخ  30 فروردین  ماه 1401، 129،390 تن عرضه گردید و 50،550 تن  مورد معامله خریدارن قرار گرفت. قیمت میانگین شمش سلف  157،328ریال و قیمت میانگین شمش نقدی 150،331 ریال بدون Vat تخمین زده می شود.