رشد ۲۳ درصدی صادرات فولاد ایران در سال 1400

به گزارش چیلان، در سال ۱۴۰۰، صادرات فولاد میانی کشور، ۷ میلیون و ۶۷۸ هزار تن بوده که رشد ۲۵ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در سال ۱۴۰۰، ۵ میلیون و ۹۷ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۲ میلیون و ۵۸۱ هزار تن بوده است.

در سال ۱۴۰۰، صادرات اسلب رشد ۶۲ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۴۰۶ هزار تن بوده که نسبت سال ۱۳۹۹، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۲ میلیون و ۸۴۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در سال ۱۴۰۰، ۲۹ درصد افزایش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۶ درصد افزایش یافته است و به ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱۲ درصدی در سال ۱۴۰۰، به ۵۶۵ هزار تن رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰، با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۱ میلیون و ۵۵ هزار تن رسیده است.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، صادرات فولاد ایران به دلیل شرایط مرتبط با شیوع جهانی کرونا و کاهش تجارت بین‌المللی و همچنین محدودیت‌های صادرات فولاد، به شدت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰، این وضعیت تغییر کرد و با تسهیل مقررات صادرات فولاد، صادرات کشور افزایش یافت. با این وجود، محدودیت‌های مرتبط با مصرف برق در تابستان و مصرف گاز در اواخر پاییز و زمستان سال گذشته باعث شد تا با کاهش تولید فولاد، صادرات فولاد کشور نتواند به طور کامل شکوفا شود. اگر این محدودیت‌ها و کاهش تولید فولاد رخ نداده بود، صادرات فولاد ایران در سال گذشته می‌توانست افزایش بسیار بیشتری را تجربه کند. گفتنی است تولید فولاد میانی کشور در سال ۱۴۰۰، ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن بود که کاهش ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.