آغاز پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران برای گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفی و کمی مأموریت ها و فعالیت های خود، اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ایزو نموده است.

در نخستین جلسه ای که در این راستا با حضور مدیرعامل شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت بازرگانی صورت گرفت ایشان اعلام کرد پیاده سازی این نظام، تعریف و جلوه ای تازه از آن شرکت در سطوح داخلی و بین المللی ارائه می کند و این قابلیت می تواند ارتباطات ملی و فراملی را گسترش و تسهیل بخشد، اردشیر فاضلی هم چنین خاطرنشان کرد اجرای صحیح این سیستم، کارآمدی و اثربخشی شرکت و پرسنل را در جهت گام برداشتن در مسیر پیشرفتی پایدار سوق می دهد و اجرای این مهم نیازمند همدلی، اهتمام و همراهی همه پرسنل در کنار یکدیگر می باشد.

شرکت ها امروزه به منظور ارتقای کیفیت کالا و خدمات خود و برای حضور موثر و رقابت پذیری بیشتر در عرصه داخلی و بین المللی به سوی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو، گام بر می‌دارند. "ایزو"در برگیرنده ی الزاماتی بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان ها و شرکت ها می باشد تا قابلیت شرکت ها از حیث استقرار و باقی ماندن در این سیستم مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. از نتایجی که پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در بر دارد می توان به افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی،  بهبود اثربخشی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری و سهم بازار اشاره کرد.

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران نیز بر آن است که در تحقق هرچه بیشتر این اهداف اهتمام ورزد و بتواند گام های موثری در جهت ایفای نقش خود در شکوفایی اقتصاد ملی بردارد.

روابط عمومی شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران