برگزاری دوره های آموزشی LC و اینکوترمز در شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران در راستای پیشبرد نقشه استراتژیک خود در جهت افزایش خلاقیت، نوآوری، توسعه شایستگی ها و بهره وری پرسنل اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه های بازرگانی و مالی نموده است.
دوره آموزشی LC و روش های پرداخت سوم شهریورماه با حضور مدیرعامل، پرسنل شرکت بازرگانی و استاد مدعو دکتر سلامت بخش و در هفته های پیشین نیز کلاس های بازرگانی با مباحث اینکوترمز با حضور دکتر خرم از اساتید مطرح کشور برگزار گردید.
نیروی انسانی رکن اصلی بالندگی و کارآمدی سازمان ها می باشد که از طریق مهارت آموزی و دانش افزایی می توان آن را ارتقا دادو از این ارتقا در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های سازمان بهره برد.امروزه اقتصاد جهانی از اقتصادصنعتی به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات در حال گذار می باشد و  از این رو اهمیت نیروی انسانی بیش از پیش برای سازمان ها حائز اهمیت است.برگزاری کلاس های آموزشی و به دنبال آن رشد سرمایه انسانی حاکی از اهمیت بسیاربالای این موضوع برای شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد.


روابط عمومی شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران