حضور شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه شرکت تجلی در نمایشگاه ایران متافو

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه شرکت تجلی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از 9 الی 12 آذرماه 1401 برگزار گردید حضور و فعالیت داشتند. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی با طیف گسترده ای از محصولات داخلی و خارجی و امکان مقایسه میان آن ها برای مخاطبان می باشد، همچنین ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و کشف فرصت های سرمایه گذاری پربازده و معرفی دستاوردهای نوین صنعت برای علاقه مندان و مخاطبان از دیگر دستاوردهای این نمایشگاه محسوب می شود.